Ramalan Primbon Pasaran Jawa

WATAK DAN TABIAT BERDASAR PASARAN JAWA
Fantasy Myspace Comments
Hari kelahiran seseorang mempunyai pengaruh terhadap tabiat dan watak orang tersebut dalam tingkah lakunya nanti.

Fantasy Myspace CommentsBerikut ini akan dijelaskan tabiat dan watak tiap-tiap orang yang lahir pada hari tujuh dan hari pasaran. Bila ada orang yang lahir pada hari:

Orang yang lahir pada hari Ahad Kliwon:
Tabiatnya sangat angkuh dan suka membanggakan diri serta mudah tersinggung, bila bertengkar ingin menang sendiri. Tetapi ia pandai menyimpan rahasia dan penghemat.

Orang yang lahir pada hari Ahad Legi:
Tabiatnya keras hati, bila ia wanita berani terhadap suami, suka membuka rahasia orang lain. Tetapi ia sangat jujur di dalam mengemban amanat, tidak mudah terpengaruh bujuk rayu orang lain dan pandai menyimpan rahasia rumah tangganya sendiri.

Orang yang lahir pada hari Ahad Pahing:
Tabiatnya mudah bimbang dan mudah tersinggung, bila ia wanita tidak taat terhadap suaminya dan anehnya ia sangat besar sekali rasa cemburunya. Tetapi ia bukanlah tipe seorang pemboros yang suka menghambur-hamburkan uang serta mengerti tanggung jawab.

Orang yang lahir pada hari Ahad Pon:
Tabiatnya keras hati, pemberani dan mudah tersinggung. Tetapi pandai mengemban amanat, sangat menaruh belas-kasihan terhadap orang yang kena musibah, terutama terhadap orang yang fakir miskin. Dari itu, ia banyak menolong.

Orang yang lahir pada hari Ahad Wage:
Tabiatnya tidak bisa menyimpan rahasia, pemboros, keras hati dan suka bertengkar. Tetapi ia sangat cerdik, pandai mencari rizqi dan suka memaafkan kesalahan orang.

Orang yang lahir pada hari Senin Kliwon:
Tabiatnya sangat cemburu, suka dipuji, bila ia wanita berani terhadap suaminya, pemboros dan suka bepergian serta kurang mengerti tanggung jawab. Tetapi suka menolong fakir miskin, terutama orang yang kena musibah.

Orang yang lahir pada hari Senin Legi:
Tabiatnya keras hati, mudah bimbang dan suka disanjung serta bila ia wanita sangat berani terhadap suami. Tetapi suka menerima nasihat orang lain, banyak memberikan pertolongan dan suka memaafkan kesalahan orang.

Orang yang lahir pada hari Senin Pahing:
Tabiatnya berhati keras, tidak suka menerima nasihat dan mudah putus asa. Tetapi ia memiliki daya ingat yang tangguh, penghemat dan suka memaafkan kesalahan orang yang mengaku bersalah.

Orang yang lahir pada hari Senin Pon:
Tabiatnya mudah tersinggung, bila bertengkar tidak mau mengalah dan tidak pandai menyimpan rahasia. Tetapi bila ia wanita sangat setia terhadap suami, bila ia berjanji tidak pernah mengingkari serta terkenal seorang yang pandai berhemat.

Orang yang lahir pada hari Senin Wage:
Tabiatnya suka menuruti kehendak kemauannya sendiri, tidak mau menerima nasihat orang lain, pemboros dan tidak pandai menyimpan rahasia. Tetapi ia mempunyai pendirian yang teguh dan suka mengalah bila bertengkar.

Orang yang lahir pada hari Selasa Kliwon:
Tabiatnya suka membanggakan diri, banyak bicara, dan mudah tersinggung. Tetapi berhati ramah, dapat memikat hati orang lain, dapat mengemban amanat serta dapat dipercaya.

Orang yang lahir pada hari Selasa Legi:
Tabiatnya Seringkali berbuat kesalahan, bila ia wanita sangat berani terhadap suami, ceroboh. Tetapi memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah bimbang, penghemat serta mudah sadar bila menerima nasihat.

Orang yang lahir pada hari Selasa Pahing:
Tabiatnya suka disanjung bila ia wanita banyak cemburunya, kurang setia terhadap suami dan pemboros. Tetapi berhati ramah, daya ingatnya kuat serta teguh pendiriannya.

Orang yang lahir pada hari Selasa Pon:
Tabiatnya berhati keras, mudah tersinggung, bila bertengkar tidak mau mengalah, bila ia wanita kadang-kadang berani terhadap suami, tetapi sangat menaruh belas kasihan terhadap orang yang terkena musibah, sangat jujur berterus terang serta pandai menyimpan rahasia.

Orang yang lahir pada hari Selasa Wage:
Tabiatnya bila ia wanita besar sekali cemburunya, suka dipuji dan berhati keras, tetapi sangat menaruh belas kasihan terhadap penderitaan orang lain.

Orang yang lahir pada hari Rabu Kliwon:
Teabiatnya mudah bimbang, berhati keras dan banyak lupa. Tetapi bila ia wanita sangat setia terhadap suami, penghemat dan suka menerima nasihat orang lain serta mudah bergaul.

Orang yang lahir pada hari Rabu Legi:
Tabiatnya berhati keras, mudah tersinggung, tiadak pandai menyimpan rahasia dan suka disanjung. Tetapi berhati baik, suka menolong penderitaan orang lain, dan banyak menaruh belas kasihan.

Orang yang lahir pada hari Rabu Pahing:
Tabiatnya pemboros, mudah tersinggung dan mudah marah. Tetapi banyak menaruh belas kasihan terhadap sesama, suka menerima dan suka memberi serta tahan menerima cobaan.

Orang yang lahir pada hari Rabu Pon:
Tabiatnya mudah tersinggung, bila ia wanita banyak cemburunya dan tidak pandai menyimpan rahasia. Tetapi suka menerima nasihat orang lain, berpendirian teguh serta sangat memikirkan nasib orang fakir miskin.

Orang yang lahir pada hari Rabu Wage:
Tabiatnya mudah tersinggung, berhati keras dan tidak pandai menyimpan rahasia. Tetapi ia bersifat ramah terhadap sesama, pandai bergaul dan suka menolong orang lain dalam kesusahan.

Orang yang lahir pada hari Kamis Kliwon:
Tabiatnya suka pamer, penyombong dan suka membanggakan diri. Tetapi mempunyai daya ingat yang kuat, bercita-cita tinggi serta mudah menaruh belas kasihan terhadap orang yang terkena musibah.

Orang yang lahir pada hari Kamis Legi:
Tabiatnya banyak bicara, mudah tersinggung, segala sesuatunya menurut kemauannya sendiri serta susah diatur. Tetapi ia bersifat ramah, pandai bergaul serta memiliki pendirian yang teguh.

Orang yang lahir pada hari Kamis pahing:
Tabiatnya berhati keras, mudah marah, serta mudah tersinggung. Tetapi ia suka menolong penderitaan orang, pandai menyimpan rahasia, tidak mudah bimbang dan berpendirian yang teguh.

Orang yang lahir pada hari Kamis Pon:
Tabiatnya suka disanjung, mudah tersinggung, serta suka berfoya-foya. Tetapi ia bersifat ramah, memiliki sifat penyabar dan memiliki pendirian yang teguh serta suka mengalah dalam segala sesuatunya.

Orang yang lahir pada hari Kamis Wage:
Tabiatnya suka berbuat yang tidak baik, pendendam, mudah tersinggung dan berhati keras, tetapi ia pandai mengambil hati orang lain, pandai bergaul dan sangat berhemat serta memiliki pendirian yang teguh.

Orang yang lahir pada hari Kamis Kliwon:
Tabiatnya bila ia wanita banyak cemburunya, kehendaknya sulit dirubayh, tidak pandai menyimpan rahasia. Tetapi berhati mulia, pemaaf, suka menerima dan suka memberi serta memiliki daya ingat yang teguh.

Orang yang lahir pada hari Jumat Legi:
Tabiatnya keras hati, mudah tersinggung, gemar dipuji serta kadang-kadang mudah putus asa. Tetapi ia suka memberi pertolongan orang lain yang menderita, sangat tabah dalam menerima cobaan.

Orang yang lahir pada hari Jumat Pahing:
Tabiatnya gampang menerima hasutan, banyak bicara, dan berhati keras. Tetapi ia sangat menaruh belas kasihan terhadap orang yang tertimpa musibah, sangat bijaksana, serta memiliki pendirian yang teguh.

Orang yang lahir pada hari Jumat pon:
Tabiatnya kurang pandai menyimpan rahasia, berhati keras, suka disanjung dan mudah putus asa. Tetapi berhati penyabar, tahan menerima cobaan, tidak suka mementingkan kepentingan diri sendiri serta teguh pendirian.

Orang yang lahir pada hari Jumat Wage:
Tabiatnya mudah tersinggung, mudah bimbang, mudah putus asa serta tidak pandai menyimpan rahasia. Tetapi ia pandai bersyukur terhadap nikmat yang diterimanya, berhati mulia, mau menerima nasihat orang lain serta berpendirian yang teguh.

Orang yang lahir pada hari Sabtu Kliwon:
Tabiatnya berhati keras, bila ia wanita sangat berani terhadap suaminya, pemboros dan segala sesuatu susah diatur. Tetapi walau demikian ia bersifat belas kasihan terhadap orang yang terkena musibah, pemaaf dan memiliki pendirian yang teguh.

Orang yang lahir pada hari Sabtu Legi:
Tabiatnya mudah tersinggung, suka dipuji dan berhati keras serta suka menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi pandai menyimpan rahasia, pandai bergaul serta pandai memikat hati orang lain.

Orang yang lahir pada hari Sabtu Pahing:
Tabiatnya mudah tersinggung, suka dipuji dan suka berfoya-foya. Tetapi ia pandai bergaul, banyak memberikan pertolongan terhadap orang yang terkena musibah dan memiliki daya ingat yang sangat kuat.

Orang yang lahir pada hari Sabtu Pon:
Tabiatnya pemboros, mudah tersinggung, suka berfoya-foya dan sangat keras hati. Tetapi suka menerima nasihat orang lain, suka menolong, memiliki daya fakir cerdas serta tahan menerima cobaan.

Orang yang lahir pada hari Sabtu wage:
Tabiatnya suka menuruti kemauannya sendiri, gemar dipuji dan bila ia wanita berani terhadap suami, serta bersifat serakah. Tetapi ia pandai bergaul, rendah hati, suka menerima nasihat serta pandai menyimpan rahasia.